6 класс

https://math6-vpr.sdamgia.ru/

 • Онлайн тест по английскому языку https://metaschool.ru/pub/test/test-english.php
 • Домашнее задание по русскому языку 6 б класса
 • Упражнение 459, Упражнение 461
 • Упражнение 465, Упражнение 472
 • Упражнение 477, Упражнение 478
 • Повторение пройденных тем

Упражнение 485

 • Домашнее задание по русской литературе
 1. Стр. 121 вопросы 1 – 7; «Будьте внимательны к слову» стр. 122
 2. Сравнить фильм и рассказ В.Распутина. Вопрос №8 стр.121
 3. Прочитать «Кладовая солнца»; рассказ о Митраше и Насте.
 4. Дочитать сказку.

Пересказ эпизода (по вариантам). Стр. 165 – 167 (читать) ; «Звезда полей» наизусть; иллюстрации.

 • 6 класс. Тыва дыл.

Катаптаар тема: Ат орну.  Параграф 35-41.

 Ат орнунун морфологтуг сайгарылгазының чуруму:
1. Чугаа кезээ.

2. Эге хевири.

3. Айтырыы
4. Кайы бөлүкке хамааржыры.
5. Арыннын ат орну болза, арны, саны, падежи.

6. Домакта синтаксистиг ролю.
Чижээ,
Мээң– ат орну,  эге хевири- мен, айтырыы кымның?, арынның а.о., 1-ги арын, чангыстын саны, Х.п. домакта тодарадылга. 

Онаалга:

Домактан ат оруннарын ушта бижээш, морфологтуг сайгарылгазын кылыр:

 • Ол бүгү онзагай талалары, чамдык эм оъттарны эки ажыглап билири  шупту чонга буянныы ооң адын чон аразынга көдүрүп чораан.

Торээн чогаал. 6 класс.

Шангыр-оол Суваңның «Азыранды» деп чогаалын номчуур.

Айтырыгларга бижимел харыылаар:

 1. Чогаалды чуге ынчаар адааныл?
 2. Ыттың портредин ушта бижиир, ыттың даштыкы овур-хевирин  чуруурда кандыг уран-чечен арга ажыглаанын тодарадыр.

Расписание 6 а класса

п/п время понедельник вторник среда четверг пятница суббота
1 09.00-09.25 Русский язык Литература Обществознание Русский язык География Русский язык
2 09.35-10.05 Русский язык Тувинский язык История История Литература Музыка
3 10.15-10.40 Английский язык Технология Русский язык Английский язык Русский язык Английский язык
4 10.45-11.10   Тувин. литература Технология Литература Математика Тувинский язык Тувин. литература
5 11.20-11.45 Математика Математика Физкультура Математика Физкультура Кл.час
6 11.55-12.20 Математика Биология Физкультура ИЗО    

Расписание 6 б класса

п/п время понедельник вторник среда четверг пятница суббота
1 09.00-09.25 Математика Тувинский язык Математика Английский язык Математика Русский язык
2 09.35-10.05 Русский язык Математика Тувинский язык Математика Русский язык Литература
3 10.15-10.40 Тувин. литература Физкультура Русский язык История Литература История
4 10.45-11.10   Английский язык Физкультура Русский язык Русский язык Обществознание Английский язык
5 11.20-11.45 Биология ИЗО Технология Литература Музыка Тувин. литература
6 11.55-12.20 Физкультура   Технология     География

Тесты по музыке https://testedu.ru/